Wat is TFoO?

The Future of Organising is een collectief van een aantal mensen die vanuit een sterk geloof in de kracht van organisaties en mensen willen inspireren, begeleiden en coachen in organisatiecontexten. Wat ons drijft is de verbinding tussen mens en organisatie te helpen versterken, en zo bij te dragen aan het creëren van meerwaarde voor de mensen die in organisaties werken en  voor de maatschappij waarin we leven. Doordat mensen en organisaties veerkrachtiger worden, wordt onze maatschappij ook weerbaarder, duurzamer en  ‘anti-fragieler’.

“Vanuit zorg voor toekomstige generaties willen wij organisaties en mensen uitdagen en inspireren om samen te ontdekken hoe elk individu en het geheel hun volle potentieel kunnen ontvouwen.”

The Future of Organising groepeert Katrien Rommens, Tom Goubert, Els Roelandt, Patrick Meirlaen, Karen Van Garsse, Evelyne Schöller,  en Els Aelbrecht.

Bouwen aan Toekomstklare organisaties

We leven en werken in boeiende tijden: de wereld van vandaag wordt gekenmerkt door een voortdurende complexiteit en vluchtigheid. Globalisering, digitalisering, de snelheid waarmee vernieuwing op ons afkomt, … dat alles brengt onzekerheid en ambiguïteit met zich mee.. Het lijkt alsof 2 wereldbeelden zijn ontstaan die met elkaar botsen: de logica van gisteren waarin men zoekt naar controle, zekerheid, kortetermijngewin en waarin de ander een tegenstander is waartegen geconcurreerd moet worden. En een nieuw wereldbeeld dat vertrekt vanuit de kracht van samenwerking, relaties en co-creatie en waarbij inspiratie wordt gezocht in natuurlijke leefsystemen.

“Door deze uitdagende tijden vormt zich een nieuw bewustzijn en komen er radicale veranderingen in hoe wij ons zakenleven en het leven daarbuiten inrichten”

De VUCA-tijd (volatile, uncertain, complex en ambiguous) waarin we leven, luidt dus een ware paradigmaverschuiving in zoals dat nooit eerder in onze lange geschiedenis het geval is geweest. Voor organisaties die in deze tijd van voortdurende transformatie willen bloeien, komt het erop aan te zorgen dat het werk blijft doorgaan. De oude manier van werken te overstijgen EN nieuwe manieren van werken en organiseren te omarmen. Voorwaar een grote uitdaging!

De kracht van netwerken wordt steeds groter, mensen voelen een steeds grotere behoefte aan zingeving, willen zich kunnen tonen zoals ze echt zijn. Dit alles vraagt een sterk regeneratief vermogen van organisaties: het streven naar samenwerking en synergie, vanuit gedeelde waarden en vanuit een sterke verbondenheid met toekomstige generaties.

Een utopie? Schoon voor in dikke managementboeken die even een hype zijn?
Niks is minder waar… Overal ter wereld, ook in België, ook in Vlaanderen, zijn organisaties bezig met het exploreren en uitproberen van deze nieuwe overtuigingen. Ze bouwen zo aan veerkrachtige en florerende bedrijven én medewerkers.

©2019 The Future of Organising | Alle rechten voorbehouden | Privacy policy