“Vanuit zorg voor toekomstige generaties willen wij organisaties en mensen uitdagen en inspireren om samen te
ontdekken hoe elk individu en het geheel hun volle potentieel kunnen ontvouwen.”