van onze reporter ter plaatse – Evelyne aan het woord

Iets voor 18u kom ik aan bij de gezellige boekhandel Barboek in Leuven. De winkel is vol met mensen die werken, lezen, snuffelen, gezellig een koffie drinken…

Lies heeft mij verzekerd dat ze ruimte heeft voor 100 mensen. En wanneer ik alle tafels vol boeken zie vraag ik mij toch af waar onze 45 gasten gaan zitten. En zie, daar voltrekt zich een wonder :  om 18 uur beginnen Lies en Annelien met stoelen en tafels te schuiven en in een mum van tijd is de ruimte omgetoverd en zijn er knusse zetels en stoelen…

Tijdens het genieten van een heerlijk stukje quiche kunnen mensen alvast wat onder elkaar uitwisselen en verbinden. Om zo tot de ontdekking te komen dat ze bijna zonder uitzondering werkzaam zijn in organisaties in volle transitie. Dat schept een band! Bestaat dat trouwens nog, een organisatie die niet volop in transitie of transformatie is?

Om kwart over zeven: stilte… we komen ‘echt’ aan, laten de drukte van de dag en het verkeer los. We nodigen iedereen uit om te reflecteren en voelen rond volgende vraag: “hoe het is om op het werk te spreken over gevoelens en behoeften?” De vraag brengt iets teweeg: mensen duiken er in, geanimeerde gesprekjes ontstaan…

Na dit verbindingsmoment brengt Lies ons het verhaal van Barboek, meteen een mooi voorbeeld van evenwicht tussen ‘power en love’, de rode draad in het verhaal van de ‘Fluïde Organisatie’:  een opportuniteit zien, het pad van je hart volgen. Zonder diepgaande analyse beslissen een pand over te nemen en op 3 weken tijd openen: dat vergt een flinke dosis lef en moed! Iedereen is onder de indruk.

Dan krijgt Filip Lowette, co-auteur van ‘De Fluïde organisatie’ het woord. Hij vertelt ons hoe de 6 bouwstenen van ‘de Fluïde organisatie’ de beweging steunen om de intrinsieke kracht van mens en organisatie te laten ontluiken.  Na de voorstelling van elke bouwsteen maakt hij duidelijk hoe de twee dimensies van ‘Power’ en ‘Love’ hand in hand gaan. We ontdekken no objection decision making, de drie stappenmeeting, fluïde structuren, …

Power’ als de inherente kracht van alle levende dingen om zichzelf te realiseren, om dingen te bereiken, te presteren, vooruitgang te boeken. En ‘love’ als de neiging en drijfveer om te verenigen, te verbinden wat gescheiden is’ (Boek, p. 18).

Het verfrissende van het boek van Filip is dat hij geen algemeen model aanreikt (bestaat dat wel ?) maar een aantal bouwstenen die onafhankelijk van elkaar, of met verschillende tegelijk, kunnen worden ingezet in een organisatie. Hij positioneert ze ergens in het veld tussen hiërarchie en zelfsturing, of eerder in het veld van hiërarchie EN zelfsturing.  Alle bouwstenen gaan uit van de waarde en relevante inbreng van iedereen in de organisatie. Vanuit het standpunt van persoonlijke ontplooiing, en vanuit het idee dat dit in een steeds complexere wereld nodig is voor het duurzaam voortbestaan van de organisatie.  De bouwstenen bundelen inspiraties uit verschillende ‘scholen’, maar zijn tot hun meest uitgepuurde vorm herleid. Daardoor is de drempel om ze te introduceren niet hoog. En het mooie is dat de essentie blijft, zowel voor medewerker als organisatie

Na de uiteenzetting wordt nog duchtig nagekaart en met het boek onder de arm vertrekt iedereen stilaan terug huiswaarts, met goesting om met de pragmatische bouwstenen aan de slag te gaan, met oog voor de balans tussen ‘power’ en ‘love’.

Graag tot een volgende keer!