In deze blog stellen we graag Peter Rombouts aan je voor. Peter zal op onze ervaringsgerichte ontmoeting van 28 september onze gastheer zijn en dat zal hij doen op geheel eigen wijze. Zet je schrap voor een échte ervaring. Peter leidt in, duidt en leidt uit.

Wie die Peter Rombouts is? Katleen Weytjens van WisKeys vroeg het zich ook af, trok haar stoute (dans?)schoenen aan en had een lang gesprek met deze boeiende man.

‘Eerst bewegen, dan praten’ is, simpel uitgedrukt, de visie van organisatiedeskundige Peter Rombouts. Via beweging haalt hij informatie naar boven die met praten niet aan de oppervlakte komt. Verbaast het u dat de man ook tangodanser van wereldformaat is?

Wanneer bedrijven bij problemen of veranderingen een beroep doen op een deskundige, is de aanpak – opnieuw sterk vereenvoudigd – vaak gelijklopend. De consultant spreekt met mensen om het probleem te definiëren en te begrijpen, daarna volgt een diagnose en dan een veranderingsplan. Niet zo bij Nederlander Peter Rombouts van Masters of Movement (www.mastersofmovement.org). Hij bouwt zijn hele aanpak op rond bewegen, of dansen zo je wil, hoewel het bewegen geen patroon volgt.

“ Zolang we het denken centraal stellen, zal de afstemming nooit optimaal worden.”
(Peter Rombouts)

Iedereen beseft dat de maatschappij steeds complexer wordt. Steeds snellere veranderingen, onzekerheid,… Die VUCA-wereld, weet u nog? We hebben alle vormen van intelligentie nodig om hiermee te kunnen omgaan. Peter Rombouts voegt er de kinesthetische intelligentie bij: luisteren naar en met je lichaam.

We moeten dus leren luisteren met ons lijf, voelen wat er leeft en wat er wil gebeuren in onze organisaties. En van daaruit onze organisaties veerkrachtiger maken, op een duurzame wijze, met respect voor alle ‘stakeholders’, vandaag en in de toekomst.

Het volledige artikel vind je op www.wiskeys.be.