“Vanuit zorg voor toekomstige generaties willen wij organisaties en mensen uitdagen en inspireren om samen te ontdekken
hoe elk individu en het geheel hun volle potentieel kunnen ontvouwen.”

Deze purpose bracht de leden van TFoO zo’n drie jaar geleden samen. En nu komt het experiment tot een einde. Al is ‘einde’ misschien verkeerd gekozen.
Onze overtuigingen en gedachtengoed zijn immers intact, bij elk van ons. Alleen kiezen we ervoor om dat elk op zijn of haar eigen wijze verder te zetten.

Toen we met The Future of Organising begonnen waren we nieuwsgierig: hoe zou zo’n collectief functioneren? Welke initatieven zouden een gevoelige snaar raken? Zat er überhaupt wel iemand te wachten op onze boodschap? En dat bracht een grote energie naar boven bij elk van ons en waarbij stevige ambities niet werden geschuwd.

Het deed ons dan ook veel plezier om meer dan 100 mensen te mogen verwelkomen op ons  ervaringsgericht congres in september 2017 in Gent. En de Books on Tour verwierven ook al gauw een trouw publiek.

En nu voelen we dat het tijd is om op een andere manier te raken, te inspireren.
Het experiment komt dus tot een einde. En dat is wat meestal met experimenten gebeurt.

De facebookpagina wordt eerstdaags gesloten, evenals de website die kortelings offline gaat.

Wij zijn dankbaar dat we jullie mochten raken met ons enthousiasme en onze dromen van toekomstklare organisaties waarin het fijn werken is voor mensen.

Elk van ons gaat verder op het zelf gekozen pad. Wie dat wil kan ons uiteraard blijven volgen.

Bedankt voor je belangstelling. Het ga je goed.

Els, Els, Evelyne, Karen, Katrien, Patrick en Tom,