Toekomstklare organisaties en waarom de ene zelfsturing de andere niet is…

Er wordt niets nieuws gezegd met de bewering dat het goed fout zit met de betrokkenheid van mensen in organisaties. Evenmin met de boodschap dat dit probleem niet op te lossen is door een bonus in de hand te drukken. Mensen zoeken zingeving in hun job (waarom doen we dit?), willen zichzelf ontwikkelen en vragen tevens om autonomie. Daarbij komen nog een groeiende complexiteit in de organisatie die zich niet langer laat besturen door een klassieke hiërarchie (harkstructuur) en de vele veranderingen in de maatschappij. Het is duidelijk dat we het met de klassieke manier van werken en organiseren niet meer, of moeilijker, redden.
Misschien verklaart dit de toenemende interesse in zelfsturende teams. Waarschijnlijk is het één van de meest modieuze uitspraken die je als CEO of HR Manager momenteel in de mond kan nemen: ‘wij zijn ook bezig met het organiseren naar zelfsturende teams’. Zelfsturing is een vlag die vele ladingen dekt. En even vaak mislukt als lukt, vermoeden wij, al hebben we voorlopig geen data om dit hard te maken.

Interessanter is echter om te onderzoeken WAAROM dit thema momenteel zo dominant lijkt. En HOE je dat dan best aanpakt. En laat Jos Rovers daar nou een sterke mening rond hebben. Meer dan een mening eigenlijk: vanuit zijn praktijk als organisatie(ver)bouwer heeft hij echt wel wat toe te voegen aan het debat: expertise om maar iets te noemen. Daarom ook dat we hem graag als keynote speaker uitnodigen voor ons congres op 28 september 2017 in Gent.

Katleen van WisKeys was nieuwsgierig en interviewde hem alvast. Het resultaat van dat boeiende gesprek lees je hier.
Zelfsturing bouw je niet op idealisme

Zelfsturing in je organisatie bouw je niet op idealisme maar op stevige structuren.

Dat is de – of een – boodschap van de Nederlandse specialist in arbeidsorganisatie Jos Rovers. Even met beide voeten terug op de grond dus.
Volledige mens-zijn meenemen naar het werk

Jos Rovers ziet heil in zelfsturende teams om weer te doen wat we moeten doen. Rovers is partner bij het Nederlandse Het Eerste Huis dat organisaties in verandering adviseert, ondersteunt en begeleidt.

Hij verwijst naar Frederic Laloux die in zijn boek ‘Reinventing organisations’ drie gemeenschappelijke kenmerken geeft van nieuwe organisaties: heelheid, een evolutief doel en zelfsturing. “Heelheid van mensen, dat is je volledige mens-zijn meenemen naar het werk, niet enkel het ‘werkgedeelte’. In die zin is spreken over work-life balance complete onzin. Net alsof je uit twee delen bestaat: een deeltje werk, een deel leven. Het is precies de heelheid als mens die werkt. Het gaat om wie je bent en minder over wat je doet. Terwijl KPI’s helemaal gericht zijn op wat je doet, hoe je presteert in je job”, aldus Rovers.
Evolutief doel is de reden waarom je een job doet (verder dan louter financiële redenen), waarom het klikt tussen jou en de organisatie, de drang naar een betekenisvolle baan.

Zelfsturing: wat wordt het?

Meer lezen? www.wiskeys.be
Volgende keer stellen we Peter Rombouts aan je voor.
Vanaf nu kan je ook inschrijvenvoor onze intense ‘ont-moeting’ van 28 september. Klik hier en verzker je alvast van je plaatsje.