Toen we in op 28 september 2017 ons eerste congres afsloten met een welgemeende dank-je-wel (voor je aanwezigheid, voor je morele steun, voor je enthousiaste reactie, …) dachten we zelf ook echt dat we al gauw met nieuwe initiatieven zouden komen om onze purpose in de wereld te zetten.
Die purpose trouwens is deze en dus onveranderd:“ Vanuit zorg voor toekomstige generaties willen wij organisaties en mensen uitdagen en inspireren om samen te ontdekken hoe elk individu en het geheel hun volle potentieel kunnen ontvouwen.”Het is even anders uitgedraaid 🙂 : elk van ons ging terug met zijn/haar eigen projecten aan de slag, we leerden dat een aftermovie-filmpje echt niet tussen de soep en de patatten vorm krijgt en het drukke najaar katapulteerde ons “en stoemelings” in 2018.
Wat dat filmpje betreft: het is klaar en je vindt het via deze link. Ons bracht het weer helemaal in de energie van die magische dag in september. Jou ook?

Begin 2018 zijn we begonnen met het uitspreken van onze engagementen naar elkaar toe: welke plek krijgt The Future of Organising in onze respectievelijke levens? Een grote plek, zo bleek. En dat resulteerde in een aantal ambitieuze projecten. Zoals bij alles wat we doen, toont de toekomst zich stapsgewijs, ze dient zich als het ware aan. Het zal je dus niet verbazen dat we nu nog niet heel concreet en in detail kunnen vertellen wat er staat te gebeuren. En weet je, met ons congres was dat niet anders.

We zijn er dus gerust op dat we je op donderdag 4 oktober 2018 alweer voor een betekenisvol event zullen mogen uitnodigen. Een event dat wie we zijn en wat we willen tonen volop zal belichamen: het zal duurzaam zijn, gedurfd, aan-trekkelijk en eigen-zinnig (je hebt wel door dat de splitsingstekens geen toeval zijn en ook geen schrijffout). En helemaal in lijn met onze purpose.
Save the date dus: 4 oktober 2018.

Andere initiatieven staan ook in de steigers. Just wait and see. There is more to come.