The Future of Organising groepeert:
Els Aelbrecht, Els Roelandt, Evelyne Schöller, Karen van Garsse,
Katrien Rommens, Patrick Meirlaen en Tom Goubert

Els Aelbrecht 

Veerkrachtige mensen dragen bij aan veerkrachtige organisaties en het omgekeerde is even waar, of nog meer waar: ik wil organisaties mee helpen zoeken naar manieren om zich anders te organiseren en zo een duurzame, positieve impact te hebben op hun medewerkers, klanten en de maatschappij waarin ze functioneren.

Tom Goubert 

Als ik rond me kijk, zie en voel ik dat er iets aan het veranderen is in onze wereld. Meer en meer mensen delen het gevoel dat het systeem waarin we leven zich niet met de juiste
zaken bezighoudt. Ik wil mijn steentje bijdragen in hoe mensen en organisaties stappen kunnen zetten in een richting waar de mens en de planeet centraler staan.

Els Roelandt 

The future of organising draait voor mij om zin-geven: organisaties waar men vanuit een duidelijke, gedeelde bedoeling ruimte krijgt om met goesting en talent een zinvolle bijdrage te leveren.

Evelyne Schöller 

Ik geloof dat geluk op het werk mogelijk is. De aanwezige sterktes en talenten vormen de fundering voor het co-creëren van pragmatische oplossingen met sterke toegevoegde waarde. Als collectieve intelligentie tot uiting kan komen, is het een krachtig instrument. Ze is overal aanwezig en vormt een belangrijke troef voor zowel persoonlijke- als organisatieontwikkeling.

Karen Van Garsse 

Ik ben geboeid in het mee zoeken hoe organisaties als levend systeem, met aandacht voor de relationele verbindingen en het volle potentieel van mensen, een grote veerkracht kunnen ontwikkelen, passend bij samenleving 3.0.

Patrick Meirlaen 

Organisaties fascineren mij in al hun vormen en kleuren. Daar waar leiders–samen met anderen- een verschil willen maken ligt voor mij het startpunt. Daar waar leiders zichzelf en hun aanpak in vraag durven stellen is er voor hun organisatie een magnifieke kans op ‘heel anders en véél beter!’.

Katrien Rommens 

Ik geloof dat voluit leven en leiden ontstaat door alle 4 de aspecten van mens zijn (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) te laten samenkomen. Organisaties en leiders die vanuit deze heelheid en afgestemd op de natuurlijke stroom werken, bieden een meerwaarde voor elkaar en de samenleving. En daar wil ik aan mee bouwen …